Despre tehnologia de executie a unor lucrari de instalatii tehnico-sanitare

Despre tehnologia de executie a unor lucrari de instalatii tehnico-sanitare

La o instalaţie tehnico-sanitară, datorită unei exploatări necorespunzătoare, apar o serie de defecte, care se pot extinde, în cazul cand nu se iau măsurile necesare pentru remedierea lor, defecte ce pot provoca serioase neplăceri şi pagube materiale.

In acest scop, este necesar să fie cunoscute de depanator tehnologiile de execuţie a celor mai uzuale lucrări de instalaţii, necesare remedierii defectelor apărute la elementele care alcătuiesc instalaţia tehnico-sanitară. Cunoaşterea acestor tehnolgii de execuţie mai este necesară şi în cazul executării unor luerări de extindere a instalaţiei, sau în cazul modernizării acesteia, cum ar fi de exemplu, înlocuirea unor armături şi obiecte sanitare depăşite cu cele mai noi tipuri apărute în comerţ.
Pe lang, cunoaşterea tehnologiei de execuţie a unor lucrări de la instalaţiile tehnico-sanitare, depanatorul mai trebuie să cunoască şi să respecte armatoarele reguli în timpul lucrului:

1) Ori de cate ori se lucrează la un element al instalaţiei interioare de alimentare eu apă, se va închide robinetul de trecere de pe conducta de legătură aferent obiectului sanitar sau întregii instalaţii şi se va goli apa din conductele respective.
In cazul cand robinetul de trecere al întregii instalaţii nu este prevăzut cu robinet sau cu dop de golire, se va deschide robinetul cu apă de la punctul de consum amplasat cel mai jos, cum este de exemplu robinetul bideului.

2)La montarea unui obiect al instalaţiei, trebuie să se cunoască bine elementele componente şi funcţionarea lui, sistemul de fixare, ordinea de montare a pieselor componente, pentru a se evita greşelile de montare, ce pot provoca ulterior neplăceri ca scurgeri de apă, blocări în timpul exploatării şi altele.

3)La demontarea unui obiect al instalaţiei este necesar, de asemenea, cunoaşterea funcţionării şi componenţei lui, pentru a se evita demontări inutile şi totodată pentru a se putea face o remontare corectă, fără a risca o pierdere de timp şi energie cu încercări inutile de montaj.

4)Atat la montarea, cat şi la demontarea pieselor unui obiect al instalaţiei, se va evita forţarea pieselor, pentru a nu distruge filetul sau părţile cu care vin în contact sculele respective, cum ar fi de exemplu deteriorarea hexagonului unei piuliţe.

5)La executarea unei operaţii se vor folosi sculele şi uneltele cele mai potrivite pentru a se evita deformarea pieselor ; nu este permis ca deşurubarea piuliţei să se facă cu patentul în locul unei chei fixe sau reglabile.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *